688. Нема зошто да се нервираш. Чувај ги нервите за твојот крај.