290. Мачно, жално и трагично за стар бел дедо:
Сè повеќе се признава Севернава на џганов владетелски и сè повеќе има Северномакедонци!