289. Кога бевме заедно беше убава и стројна. Одамна не сме, а таа е исто убава и стројна.