276. Најмногу не ги поднесувам простаклакот, недоветноста, слуганството и користољубието.