269. А бре неписмено трчи-лажи човече,
До кога со твојот простаклак пред народот и светот?