268. Некои лица не се ни за да ги погледнеш, камо ли да ги слушаш. Безлични и глупави.