238. Го навредуваш соперникот затоа што се плашиш од него.