1. Раздели исконски народ за што полесно и побрзо да го збришеш во негова земја од искони.