1. Чудо големо:
    Меѓу избрани сите политиканти, а ниеден политичар! Или само ми се чини?