МЕНЛИВИ И НЕМИНЛИВИ ДРЕБНАВОСТИ, раскази/ескизи

49. Градина Едно време околу неговата куќарка имаше цветна и овошна градина. Помеѓу нив дрвена ограда. Цветната со секакви разнобојни

Read more