СОЗДАТЕЛ ВО ИЗГРЕВОТ И ЗАЛЕЗОТ, XII, СЕМОЖЕН И НЕМОШЕН, поетска студија за беспаќата во човекот

116. Грамадна стена Стојам немошенпред грамаднава стенапомеѓу единствен животоставен во заборави неповторлива смртна рожбашто не стаса исправенапред минато и сегашностда

Read more