360. Изневерата на довербата на народот значи никогаш повеќе ни да помислиш пак да ја бараш.